Kredito istorija: 10 mitų ir 10 patarimų

Kredito istorija: 10 mitų ir 10 patarimų

Kredito istorija yra mūsų finansinės atsakomybės „juodoji dėžė“, kurioje informacija apie mūsų prisiimtų įsipareigojimų vykdymą saugoma 10 metų. Tačiau dažnai klaidingai ar ne iki galo suprantame šių įrašų svarbą mūsų galimybėms gauti finansines paslaugas ar užsitikrinti palankias jų sąlygas. 

Kredito istorija yra reikšmingas mūsų finansinio pajėgumo ir finansinės drausmės dokumentas. Šį jūsų dokumentą vertina finansinės institucijos bei kitos bendrovės, kai norite imti paskolą ar įsigyti ką nors išsimokėtinai. 

Žinodami, kas atsispindi jūsų kredito istorijoje bei kas gali ją sugadinti, priimsite teisingesnius finansinius sprendimus, už kuriuos, tikėtina, sau ateityje dar padėkosite. Ko dažniausiai nežinoma apie kredito istoriją ir kaip tai gali paveikti mūsų galimybes pasiskolinti?

Mitas nr. 1. Kredito istorija susijusi tik su tais, kurie turi paskolų.

Klaidinga manyti, kad kredito istorija yra susijusi tik su jau paskolą turinčiais asmenimis. Apskritai ji aktualiausia dar tik ketinantiems skolintis, ypač tokiems dideliems ir svarbiems pirkiniams kaip nuosavas būstas, nes tai vienas iš kriterijų, kurie yra vertinami prieš suteikiant kreditą.

Savo kredito istorija turėtumėte rūpintis nuo pat finansiškai savarankiško gyvenimo pradžios, mat kredito istorija yra kaupiama netgi 10 metų, o pradelsti mokėjimai ar daugybė greitųjų kreditų studijų laikais gali jus pasivyti ir tuomet, kai jau turėsite nuolatinį darbą ir planuosite įsigyti būstą. Mažesnė blogybė, kuri gali nutikti, kredito istorijoje turint dėmių, yra didesnės palūkanos ar trumpesnis paskolos laikotarpis, kurį sutiks suteikti bankas. Savo kredito istorijoje turint didesnių prasižengimų galite apskritai negauti norimos paskolos.

Mitas nr. 2. Mano nesumokėtos sąskaitos už telefoną bankams neįdomios. 

Ne tik finansų institucijos, bet ir tokios bendrovės kaip telekomunikacijų ar komunalinių paslaugų tiekėjai, išperkamosios nuomos bendrovės bei kai kurie kiti juridiniai asmenys perduoda informaciją apie savo klientus kreditų biurui „Creditinfo Lietuva", administruojančiam jungtines duomenų sistemas. Todėl informacija apie pradelstą terminą, per kurį reikėjo padengti įsiskolinimą už, pavyzdžiui, telefono sąskaitą, turės įtakos sprendžiant apie asmens patikimumą ir finansų institucijos prisiimamą riziką suteikiant jam finansines paslaugas.

Venkite pradelstų mokėjimų už telefoną ne tik dėl to, kad ateityje tai gali turėti įtakos jūsų galimybėms skolintis ir skolinimosi sąlygoms banke. Per ilgai uždelsus sumokėti jums gali būti apribotos ar visai nutrauktos ryšio paslaugos. 

Mitas nr. 3. Jei turiu bent vieną įrašą kredito istorijoje, jau negausiu paskolos.

Vienas įrašas kredito istorijoje gali būti ir apie tai, kad grąžinta turėta paskola arba kad jūsų mobiliojo ryšio tiekėjas, pasirašydamas su jumis sutartį, patikrino jūsų kredito istoriją. Panašaus pobūdžio įrašai kredito istorijai tikrai nekenkia. Tačiau asmuo, kurio pastarųjų 10 metų kredito istorijoje yra įrašų apie nevykdytus finansinius įsipareigojimus, yra laikomas mažiau patikimu ir rizikingesniu. Todėl skolintis jam gali būti brangiau ir sudėtingiau.

Apskritai jūsų kredito istorijos ataskaitoje finansinė institucija gali matyti keletą skirtingų įrašų. Pirmiausia, tai – kredito reitingas. Šis rodiklis parodo, kaip vertinama tikimybė, kad daugiau nei 90 dienų galite vėluoti atsiskaityti su paslaugų teikėjų ar prekių pardavėju. 

Kredito istorijoje taip pat atsispindi jūsų finansiniai įsipareigojimai, nepadengti įsiskolinimai, mokėjimų istorija. Čia taip pat bus pateikta informacija apie įvairių kreditorių (bankų, lizingo, telekomunikacijų ir kt. įmonių) atliktas užklausas, kuriomis domėtasi jūsų mokumo duomenimis. Kredito istorijoje pateikiama ir informacija apie dalyvavimą verslo subjektų valdyme.

Mitas nr. 4. Keli laiku negrąžinti eurai nekels jokių problemų.

Svarbu neužmiršti, kad beveik visada nuo pradelsto privalomo mokėjimo skaičiuojami delspinigiai, kurie įsiskolintą sumą tik didina. Tad neilgai trukus nedidelės sumos klausimas gali virsti didesne problema. Skolos pradelsimas daugiau kaip 90 dienų yra riba, nuo kurios asmuo pripažįstamas nesugebančiu vykdyti įsipareigojimų ir tokia informacija yra įrašoma į kredito istoriją. 

Ši informacija saugoma ir prieinama kitiems juridiniams asmenims su asmens sutikimu 10 metų po skolos grąžinimo. Pavyzdžiui, jei asmuo kreipiasi paskolos ir paaiškėja, kad jis net keletą kartų vėlavo vykdyti finansinius įsipareigojimus daugiau nei 90 dienų, institucija gali arba atsisakyti suteikti kreditą arba suteikti jį ne tokiomis palankiomis sąlygomis (su didesne palūkanų norma, trumpesniu paskolos terminu ir pan.)

Atminkite, kad įtakos jūsų kredito istorijai turi ir kredito kortelė. Naudodami jos suteiktą limitą jūs skolinatės, o paskolą reikės grąžinti, kartais – ir su palūkanomis. Jūsų kredito istorijoje bus fiksuojama, kaip pareigingai atliksite šiuos mokėjimus, tad pinigų srautus valdykite atsakingai.

Mitas nr. 5. Aš galiu nesutikti, kad bankas susipažintų su mano kredito istorija, ir niekas nežinos apie ją. 

Finansų institucijos tikrina asmens informaciją įskaitant kredito istoriją duomenų sistemose tik esant kliento rašytiniam sutikimui. Tačiau prieš suteikiant kreditą, ši informacija yra būtina. Tad jei asmuo nesutinka, kad kreditorius tikrintų informaciją, jis bus įpareigotas reikiamus dokumentus iš kreditoriaus nurodytų institucijų surinkti pats ir pristatyti per nustatytą laiką. Priešingu atveju, finansinę paslaugą bus atsisakyta suteikti.

Svarbu suprasti, kad jūsų finansinis pajėgumas ir drausmė yra tikrinami ne tik tam, kad finansinė institucija sumažintų savo riziką išduoti paskolą, kurią grąžinant galite turėti sunkumų. Objektyvus jūsų finansinės būklės ir disciplinos įvertinimas yra itin svarbus jums ir jūsų finansinei gerovei.

Mitas nr. 6. Grąžinus visas skolas arba sumokėjus delspinigius, kredito istorija yra ištrinama.

Kredito istorija yra susieta su asmeniu, o ne su jo turimais kreditais ar juos suteikusia finansų institucija. Ši informacija yra kaupiama 10 metų.

Taigi, savo finansine drausme svarbu rūpintis atidžiai, mat informacija apie ją saugoma ilgai, todėl taip pat greitai, kaip įmanoma pakenkti savo kredito istorijai, jos pagerinti nepavyks. Atminkite, kad gera kredito istorija gali padėti jums sutaupyti nemažą palūkanų sumą. Skolinantis būstui tai gali reikšti netgi sutaupytus keliolika tūkstančių eurų.

Gerą kredito istoriją jums padės palaikyti atsakingas skolinimasis ir finansų valdymas. Visuomet laiku mokėkite sąskaitas už telefoną, televiziją, internetą bei komunalinius mokesčius. Skolindamiesi vadovaukitės Lietuvos banko siūloma 40 proc. taisykle – jūsų paskolos grąžinimui turėtų būti skiriama ne daugiau kaip 40 proc. jūsų ar jūsų šeimos pajamų. Vardan finansinio saugumo turėtumėte dar labiau sumažinti šį skaičių, ypač jei neturite 3–6 mėnesių atlyginimo dydžio finansinės pagalvės netikėtoms išlaidoms. 

Mitas nr. 7. Jei viename banke turiu blogą kredito istoriją, kreipsiuosi į kitą banką. 

Finansų institucijos turimą informaciją apie savo klientus perduoda kreditų biurui „Creditinfo Lietuva“, kurie tvarko jungtines duomenų sistemas. Jos yra prieinamos visoms finansų institucijoms, turinčioms asmens sutikimą. Be to, visi Lietuvoje veikiantys bankai yra įpareigoti teikti informaciją apie paskolos gavėjus Lietuvos banko valdomai paskolų rizikos duomenų bazei. Šiose sistemose bankai gali pasitikrinti, ar klientai nėra skolingi kitiems bankams, įvertinti paskolos gavėjų jau turimus įsipareigojimus. 

Visos finansų institucijos dalinasi informacija, todėl pabėgti ar pasislėpti nuo savo blogos kredito istorijos nepavyks. Atminkite, kad tai yra ir jūsų  pačių apsauga nuo finansinių įsipareigojimų, kuriuos jums gali būti sunku vykdyti, jei jau turite blogą kredito istoriją vienoje finansinėje institucijoje ir turite intencijų prisiimti finansinių įsipareigojimų kitoje.

Mitas nr. 8. Kredito istorijoje įrašomas įrašas jau po pirmos dienos, kai vėluoju padengti privalomą mokėjimą. 

Svarbu žinoti, jog institucijos paprastai viena ar kita forma informuoja asmenį apie susidariusią skolą. Tuo atveju, kai žmogus gauna iš banko ar kitos institucijos pranešimą apie susidariusią skolą ir ją padengia iki pranešime nurodyto termino, institucija duomenų apie asmens įsiskolinimą neperduoda tretiesiems asmenims. „Creditinfo Lietuva“ sistemoje pateikiami tik tie mokėjimai, kurių pradelsimo terminas yra daugiau kaip 30 dienų. 

Šios aplinkybės taip pat primena, kaip svarbu institucijoms, su kuriomis bendraujama, nurodyti tikslius ir teisingus savo kontaktinius duomenis, o prireikus – juos atnaujinti. Taip jums netyčia pamiršus sumokėti įmoką finansinė institucija ar kita bendrovė, kuriai esate įsipareigoję mokėti periodines įmokas, galės priminti apie įsiskolinimą dar prieš jam įsirašant į jūsų kredito istoriją. Pasirūpinkite, kad įstaigos galėtų efektyviai jums priminti apie pradelstus mokėjimus arba savo interneto banke nustatykite periodinius mokėjimus tam tikroms gaunamoms sąskaitoms.

Mitas nr. 9. Mano kredito istorija neturi jokios reikšmės mano sutuoktiniui. 

Santuokos įžadai kalba apie dalijimąsi džiaugsmais ir vargais, o finansinių įsipareigojimų prasme bendras tampa ir turtas, ir skolos. Sukūrus šeimą ir į finansų institucijas kreipiantis dėl paskolos, sutuoktiniai, jei jie nėra pasirašę vedybinės sutarties, kurioje galėtų būti numatytos išlygos, privalo tapti paskolos bendraskoliai arba paskolos gavėju ir laiduotoju. Tokiu atveju yra tikrinamos ir vertinamos abiejų paskolos gavėjų kredito istorijos. 

Norint pirkti prekę lizingu ar pasiimti nedidelę vartojimo paskolą bloga sutuoktinio kredito istorija gali ir nepakenkti. Tačiau siekiant didesnės, pavyzdžiui, būsto paskolos, bloga sutuoktinio kredito istorija, gali būti paskolos ar kitų paslaugų nesuteikimo šeimai priežastis, ji gali pabloginti kredito sąlygas.

Mitas nr. 10. Kredito istoriją galima pataisyti. Tuo užsiima specialios agentūros. 

Asmens kredito istorijos duomenis Lietuvoje kaupia ir administruoja tik kreditų biuras „Creditinfo Lietuva“. Tam tikromis sąlygomis Lietuvos gyventojai gali nemokamai sužinoti savo 10 metų pradelstų skolų istoriją, esamus įsiskolinimus bei kokios įmonės per pastaruosius dvejus metus domėjosi jų kredito istorija. Tai galima padaryti prisijungus prie asmeninės kredito istorijos sistemos Manocreditinfo.lt.

Tačiau bendrovė „netaiso“ kredito istorijų. Geriausi vaistai, ypač veikiantys profilaktiškai, yra atsakingas finansinis elgesys, t. y. laiku ir tinkamai vykdomi privalomi mokėjimai. Prieinama informacija apima pastaruosius 10 metų, tad atitaisyti dešimtmečio finansines klaidas, turėjusius įtakos kredito istorijai, neįmanoma. Viešojoje erdvėje kartais galima rasti skelbimų, siūlančių „pataisyti“ (už tam tikrą, kartais gana nemažą mokestį, kurį reikalaujama sumokėti iš anksto) kredito istoriją. Tačiau nė viena oficiali tarnyba tuo neužsiima, tad tokie pasiūlymai yra tik sukčių pinklės – būdas iš gyventojų išvilioti pinigų.

Jei turite planų ateityje skolintis arba numanote, kad toks poreikis gali atsirasti, periodiškai patikrinkite savo kredito istoriją. Galbūt jaučiatės esantis pakankamai finansiškai drausmingas, tačiau neįvertinate visko ir jūsų kredito istorija jau siunčia perspėjimo signalus. Toks periodinis kredito istorijos tikrinimas gali padėti pastebėti ne visai tinkamą savo finansinį elgesį ir išvengti didesnių problemų.
 

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Paspaudę mygtuką „Sutinku“ arba naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą. Bet kada galėsite atšaukti savo sutikimą pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Susipažinkite su slapukų politika.